Architectuurontwerp informatievoorziening perinatologie KNOV 2012

Architectuurontwerp informatievoorziening perinatologie KNOV 2012
Model: PWDArchitectuur2012
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: 2,48€
Excl. BTW: 2,05€
Aantal:     - of toevoegen aan -   Verlanglijst
Product vergelijk

Een adequate informatievoorziening is een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde voor een kwalitatief sterke perinatale zorgverlening (zorg rondom zwangerschap en geboorte). In dit document wordt een belangrijk deel van de informatiebehoefte van de perinatale zorg beschreven. Het PWD is bedoeld voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens. In het PWD ligt de focus op de eenmalige vastlegging van gegevens in een informatiesysteem en de elektronische uitwisseling van gegevens voor consultatie, overdrachten, screening, diagnostiek, registratie en verantwoording. Dit architectuurdocument is een van de diverse documenten en materialen die nodig zijn om een veilige elektronische uitwisseling van gegevens tussen alle betrokken zorgverleners en instanties in de perinatale zorgketen te realiseren en is speciaal bedoeld voor het PWD.

Het perinataal architectuurmodel is een blauwdruk voor de inrichting van de perinatale informatievoorziening en gegevensuitwisseling en definieert een aantal randvoorwaarden waaraan de perinatale zorgsystemen moeten voldoen. Hiervoor worden twee principes gecombineerd: gegevens blijven bij de bron en gegevens worden veilig uitgewisseld. Hierbij past “eenheid van taal, begrip en gegeven” om daadwerkelijk betekenisvolle informatie te verkrijgen. Daarbij past het PWD privacy raamwerk waarin de eisen en regelingen zijn uitgewerkt om dit veilig te kunnen doen. De reikwijdte van het architectuurmodel betreft de gehele perinatale keten en kent raakvlakken met aanpalende terreinen zoals bijvoorbeeld laboratorium en JGZ.

In het architectuurmodel worden de in de perinatale zorgketen betrokken actoren en hun verantwoordelijkheden beschreven. Ook de rollen, processen en hoofdtaken in de zorg worden beschreven. Vervolgens wordt de informatieuitwisseling in deze processen op hoofdlijnen weergegeven. Zo is er sprake van verschillende hoofdlijnen of lagen in de gegevenscommunicatie. De basislaag is de uitwisseling van gegevens voor consultatie en verwijzing in het primaire proces. De tweede laag betreft de  gegevenscommunicatie ten behoeve van screening, diagnostiek en uitslagen. Tot slot is er op de derde laag sprake van gegevenscommunicatie ten behoeve van archivering, audit, registratie, wetenschappelijk onderzoek en verantwoording en de daarbij passende terugkoppeling in de vorm van bijvoorbeeld spiegelinformatie.

Vanuit deze drie hoofdlijnen worden een verzameling scenario’s beschreven. In elk scenario worden de betrokken actoren, de doelen van de communicatie, de trigger voor de communicatie, de te gebruiken dataset, de beginsituatie, de processtappen en de eindsituatie benoemd. Hierbij wordt ook aangegeven vanuit welk project de beschrijvingen afkomstig is en de mate waarin deze zijn geïmplementeerd.

De technische architectuur gaat in op de lokale systemen, het uitwisselingsplatform en de landelijke infrastructuur die daarvoor nodig is.

De aankoop van dit online product kan niet herroepen worden.

Beoordeel

Uw naam:


Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald!

Oordeel: Slecht           Goed

Voer onderstaande code in:



Powered By OpenCart
Zorg en ICT Winkel © 2021